Koniec Azartu

Koniec Azartu

Na budynkach SM Popowice ukazały się ogłoszenia o spodziewanym wyłączeniu tzw. sieci AZART, z dniem 31 grudnia 2014 roku. Wywołało to zrozumiałe zainteresowanie tą kwestią.

      W imieniu naszych czytelników, zwróciliśmy się do z-cy prezesa ds. technicznych SM Popowice, mgr inż. Bogdana Słowika. Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że dalsza eksploatacja tej sieci, czy też inwestowanie w nią, jest nieuzasadnione ekonomicznie. Wymagałoby to bardzo dużych nakładów. Sieć ta nie jest przystosowana do transmisji sygnału cyfrowego. Od ponad 10 lat nie była pobierana żadna opłata za jej konserwację i modernizację, co rzutuje na jej jakość.

     Stąd decyzja SM Popowice, o wyłączeniu sieci Azart z końcem roku. W zasobach tej spółdzielni, jednak jest ok. 5-10% mieszkańców, korzystających z tej sieci. To właśnie dla nich jest przeznaczona oferta tzw. pakietów socjalnych, zaproponowanych przez TVK Telka. Ta właśnie oferta została wybrana jako korzystniejsza dla mieszkańców, pozwalająca im na dostęp do podstawowych programów telewizyjnych.

     W dobie wielu sieci kablowych, czy satelitarnych dostęp do sygnału jest obecnie łatwiejszy. Poszerza to możliwości odbioru, także z rozsyłu naziemnego, przy pomocy własnej anteny, ustawionej na balkonie. Na podjęcie decyzji, co do korzystania z poszczególnych ofert, członkowie SM Popowice mają czas do końca roku.

tom