Daisy w ANIMIE

Daisy w ANIMIE

Proponujemy Państwu monodram pt. Daisy-błękitna tożsamość, poświęcony księżnej Daisy von Pless. Z uwagi na pochodzenie, miejsce zamieszkania, działalność pokojową i humanitarną oraz szerokie kontakty międzynarodowe, jej postać jest szczególnie powołana do przybliżania Dolnego Śląska Polakom i mieszkańcom Europy.

Daisy błękitna tożsamość

Wybrane wspomnienia z życia księżnej przedstawione są w kilku następujących po sobie etapach. Dzięki temu widz może prześledzić kształtowanie się jej dojrzewającej tożsamości. Monodram skupia się głównie na pozytywnych aspektach działalności bohaterki, które mogą mieć wartość także dla współczesnego odbiorcy.

   Sekret spektaklu autorskiego, Aldony Struzik, aktorki Teatru Polskiego ukryty jest w niecodziennym zabiegu teatralnym. Za pośrednictwem techniki multimedialnej obie postacie (księżna von Pless w młodości i w podeszłym wieku) spotykają się przed lustrem. To ono, stanowi swojego rodzaju pomost, między przyszłością a przeszłością. Dzięki temu zabiegowi, odbiorca staje się świadkiem osobistych wyznań, ożywionych dyskusji, a niejednokrotnie sporów bohaterki z samą sobą.

    W tym kontekście rozgrywają się sceny, w których widz poznaje ciekawe szczegóły z jej życia, ale także dylematy związane z podejmowaniem trudnych decyzji. Monodram Daisy-błękitna tożsamość, z pewnością łączy w sobie walory widowiska artystycznego z medialną promocją regionu. Sztuka napisana została piórem Zbigniewa Niedźwiedzkiego Ravicza, przy współpracy i reżyserii Aldony Struzik oraz z muzyką Tomasza Struzika.

    Monodram ten będzie można obejrzeć we Wrocławskim Klubie ANIMA, przy ul.Pilczyckiej 47, 8 marca o godz.19.00 . Bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu spektaklu.

Natomiast wcześniej, 4 marca o 16.30 w filii nr 10 MBP, przy ul. Jeleniej 7, na Popowicach, w ramach Wieczorów Popowickich, odbędzie się spotkanie z Aldoną Struzik i Zbigniewem Niedźwiedzkim Raviczem. Opowiedzą oni o powstaniu spektaklu i postaci, której jest poświęcony. Zapraszamy!

tom