Dla seniorów

Dla seniorów

    Jakie możliwości spędzenia czasu mają seniorzy na Popowicach? Szukając odpowiedzi na to pytanie, postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć tej kwestii.

    Na Popowicach działa Koło nr 2 Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Liczy ono 106 osób. Przewodniczącą Koła jest Zofia Adamiec. To właśnie Koło organizuje spotkania w ramach tzw. Klubu Seniora. Odbywają się one  co miesiąc. Związane są z rocznicami, świętami, wręczeniem odznaczeń. Zofia Adamiec, będąc zapraszana na spółdzielcze spotkania, upowszechnia informacje o działalności Związku. W ten sposób zachęca seniorów, aby zgłaszali swój akces do niego. Popowicki Klub Seniora ma swój „firmowy” kabaret MIMOZA, który występuje na Popowicach, m.in. w czasie popowickich festynów. Jest też zapraszany na występy do innych Klubów Seniora.

    Przypomnijmy: członkiem Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów może zostać każdy rencista, emeryt i inwalida, posiadający legitymację ZUS. Zapisu do Koła nr 2, można dokonać w Rejonie Związku Wrocław-Fabryczna, przy ulicy Zelwerowicza 1, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9.00-13.00.

    Miejscem spotkań członków Koła nr 2 na Popowicach, jest pomieszczenie Klubu Seniora, przy ul Starogranicznej 28. Pomieszczenie to, jest nieodpłatnie użyczane przez SM Popowice, która w ten sposób wspomaga seniorów. Natomiast co do finansów, działalność Koła nr 2, dotowana jest przez PZREiI Rejon Wrocław-Fabryczna. Jak poinformowała mnie Elżbieta Berezowska, skarbnik Rejonu, w dotacji tej jest udział członków Związku. Bowiem każdy z nich wnosi składkę, wynoszącą trzydzieści złotych rocznie. Pięćdziesiąt procent tej składki „wraca” do Koła. Z tych pieniędzy finansowane są wyżej wspomniane spotkania. Oczywiście obowiązuje procedura dokładnego rozliczania środków przy pomocy faktur. Nie ma mowy o jakimkolwiek marnotrawieniu pieniędzy.

    Popowicki Klub Seniora, wspiera także finansowo Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia Pilczyce-Kozanów-Popowice. Do jego działalności dokładają się również organy samorządowe SM Popowice – Rady Zespołów Nieruchomości Polana i Park. Dzięki ludziom dobrej woli Klub może działać, a seniorzy mogą spędzić czas w gronie przyjaznych osób.

    Jedna z Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice podejmuje działania, mające na celu założenie nowego, innego Klubu Seniora, w miejsce już istniejącego. O bliższych szczegółach napiszemy niebawem.

tom