Jaki parking?

Mieszkańcy Popowic, mogli ostatnio obserwować prace prowadzone na parkingu u zbiegu ulic Rysiej i Popowickiej. Dotychczas parking ten odbiegał standardem od tego typu miejsc. Zatem nastąpiła zmiana.

O tym miejscu pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Blisko coraz bliżej”. Przypomnijmy: „Przybliża się możliwość stworzenia miejsca spotkań na Popowicach. Projekt „Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic”, zgłoszony do Fundusz Osiedlowego, został formalnie przyjęty. […] projekt ten otrzymał najwięcej, bo 14,17% głosów. Zarząd Osiedla zaproponował listę rangową dziesięciu projektów, rekomendowanych do realizacji w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego. Rada Osiedla podjęła też 15 czerwca 2022 roku stosowną uchwałę na sesji tej Rady. Cztery pierwsze projekty, wśród nich ten „popowicki”, zgłoszone do Funduszu Osiedlowego 2022-2023, zostały sprawdzone i formalnie przyjęte. Oznacza to coraz bliższą możliwość zrealizowania projektu, na który czekają mieszkańcy Popowic”.

Z uwagi na przebieg linii wysokiego napięcia nad ternem parkingu, nie było możliwe zorganizowanie w tym miejscu innych funkcji, niż parkingowe. Od samego początku parking ma status dzierżawy SMLW „Popowice” od Gminy Wrocław. W jej warunkach była mowa o parkingu ogólnodostępnym nie tylko dla członków spółdzielni.

Ponieważ ostatnimi laty parking ten znajdował się w nienajlepszym stanie, prace przeprowadzone tam miały na celu przystosowanie go do możliwości użytkowania. Stąd m.in. wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, a także nasadzenia, mające podnieść estetykę otoczenia. Planowane są jeszcze prace odsączające, związane z urządzeniem studni chłonnej, aby uporać się z wodą.

Trudno powiedzieć, czy parking ten rozwiąże problem braku miejsc na Popowicach, ale z pewnością go nieco złagodzi. Zgodnie bowiem z warunkami dzierżawy ma służyć wszystkim. Zarówno mieszkańcom Popowic, jak i tym przyjezdnym.

tom