Blisko, coraz bliżej

Przybliża się możliwość stworzenia miejsca spotkań na Popowicach. Projekt „Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic”, zgłoszony do Fundusz Osiedlowego, został formalnie przyjęty.

Pisaliśmy o tym na naszym portalu w tekście „Potrzeba miejsca spotkań”. Przypomnijmy: Stowarzyszenie Fauna i Flora Popowic, zgłosiło do Funduszu Osiedlowego projekt miejsca spotkań i działań kulturalnych dla mieszkańców Popowic. Projekt ten wsparli radni Rady Osiedla Pilczyce -Kozanów-Popowice Płn. i rekomendowali ten projekt do realizacji.

Po przeprowadzonych w maju br. konsultacjach społecznych (także w formie papierowej i elektronicznej), okazało się, że projekt ten otrzymał najwięcej, bo 14,17% głosów. Zarząd Osiedla zaproponował listę rangową dziesięciu projektów, rekomendowanych do realizacji w ramach II Edycji Funduszu Osiedlowego. Rada Osiedla podjęła też 15 czerwca 2022 roku stosowną uchwałę na sesji tej Rady.

W sierpniu br., w aplikacji FRODO – poprzez którą zgłaszane były projekty do FO – pojawiła się taka informacja: cztery pierwsze projekty, wśród nich ten „popowicki”, zgłoszone do Funduszu Osiedlowego 2022-2023, zostały sprawdzone i formalnie przyjęte. Oznacza to coraz bliższą możliwość zrealizowania projektu, na który czekają mieszkańcy Popowic.

tom