Potrzeba miejsca spotkań

Projekt Stowarzyszenia Fauna i Flora Popowic, dotyczący miejsca spotkań dla mieszkańców, w konsultacjach społecznych do Funduszu Osiedlowego zajął pierwsze miejsce.

Fundusz Osiedlowy powstał z inicjatywy Prezydenta Jacka Sutryka. Jest narzędziem umożliwiającym osiedlom Wrocławia skuteczne działanie, m. in. poprzez proponowanie inwestycji, służących mieszkańcom i podnoszących jakość życia w miejscu ich zamieszkania.

Stowarzyszenie Fauna i Flora Popowic, działające od kilku już lat na tym osiedlu, a konkretnie jego liderka Izabela Jagosz, zgłosiła do Funduszu Osiedlowego projekt miejsca spotkań i działań kulturalnych dla mieszkańców Popowic. Finalnie czternaście projektów, zgodnych z regulaminem Funduszu Osiedlowego i usytuowanych na terenach, należących do Gminy Wrocław, zostało przekazanych do dalszych konsultacji z mieszkańcami. Odbyły się one w formie ankiety przygotowanej przez firmę Socjoskop, w postaci elektronicznej i papierowej.

Projekt ten wsparli radni Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., poza trzema radnymi, w tym dwoma z Popowic. Tym samym Rada przegłosowała i rekomendowała również ten projekt do realizacji. Projekt budowy parkingu na ostatniej działce miejskiej na terenie Popowic (róg Rysiej i Wejherowskiej) został odrzucony m. in. ze względów administracyjnych, prawnych i finansowych.

O komentarz poprosiliśmy Izabelę Jagosz, liderkę projektu o nazwie: ”Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic”. Oto co nam powiedziała:

„To duża radość, że na naszym osiedlu powstanie niezależne od spółdzielni miejsce spotkań dla Popowiczan. Od kilku lat regularnie zdobywam granty i organizuję wydarzenia dla mieszkańców Popowic. Spotykamy się z brakiem wsparcia dla tych działań, a wręcz utrudnianiem przez spółdzielnię tej aktywności. Dlatego zamiast wydarzeń w sercu osiedla, musimy organizować je na Polanie Popowickiej, która jest terenem miejskim. Mam nadzieję, że nowe miejsce otworzy nowe możliwości, a wydarzenia, organizowane wokół tego punktu osiedla zaktywizują i zintegrują popowicką społeczność. Potencjał mamy spory. Było to widać przy okazji spotkań z mieszkańcami, na majowym festynie rodzinnym U Oblatów.”

Realizacja tego projektu wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców, składanych także podczas realizacji unijnego projektu Laboratorium Popowice. Wśród nich sformułowana została potrzeba utworzenia tzw. Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. Poparty przez mieszkańców Popowic projekt Izabeli Jagosz, zgłoszony do Funduszu Osiedlowego 2022-2023, przybliży zapewne powstanie takiego miejsca.

mar