Będą usunięte

Członkowie spółdzielni, składający pisma w związku z jej działalnością oczekują odpowiedzi na swoje pisma.

Tę sprawę zgłosił, nam jeden z członków SMLW Popowice, który wystosował do tejże spółdzielni 29 grudnia 2021 roku pismo w sprawie wykonanego niedawno docieplenia budynków spółdzielni. Napisał on m.in. „Chciałbym zgłosić, że po wykonaniu ocieplenia budynku w mieszkaniu przy ul Bobrzej jest zimniej niż było, a na suficie zaczął pojawiać się grzyb. Powodem jest najprawdopodobniej źle wykonana izolacja z mostkiem cieplnym m.in. w okolicy parapetów. Regularnie zawilgocone są też okna w całym mieszkaniu. Proszę o ustosunkowanie się do wyżej wymienionych nieprawidłowości. Czy remont elewacji przyniósł zamierzone korzyści i lepszą wydajność cieplną?”.

Ponieważ nie otrzymał na nie odpowiedzi, 2 lutego 2022 r. ponowił swój monit: ”Minął ponad miesiąc od mojego zgłoszenia, czy ktoś się tym zajął? Proszę o pilny kontakt”. Tym razem również nie otrzymał odpowiedzi, toteż przekazał sprawę naszemu portalowi.

Po naszej interwencji, członek spółdzielni otrzymał informację o trybie załatwiania tego typu spraw:
„Usterki zgłoszone przez lokatorów po pracach termomodernizacyjnych zostały wpisane w protokoły odbioru robót, a Wykonawcy robót mają czas na ich usunięcie do dnia 31.07.2022r.Po tym terminie SMLW „Popowice” zleci wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami usunięcia usterek obciąży firmę, która wykonywała prace termomodernizacyjne”.
Następnie pracownik spółdzielni przeprowadził wizję lokalną w mieszkaniu naszego czytelnika.

Zwróciliśmy się w tej sprawie do Działu Inwestycji i Przetargów SMLW „Popowice” i w tej konkretnej sprawie od inspektora ds. budowlanych Dariusza Lipczyńskiego, usłyszeliśmy szczegółowe, następujące wyjaśnienie:

„Zgłoszenia od lokatorów, dotyczące wykonanych robót włączane były do protokołów odbiorów końcowych z firmami. Zgłoszenia te były realizowane przed spisaniem protokołów końcowych. Po zakończeniu prac w ramach gwarancji, po odbiorach końcowych w październiku 2021, zgłoszenia jeszcze docierały do spółdzielni. Zostały one odnotowane, choć osoby te nie otrzymały odpowiedzi. W ramach rocznego przeglądu te zgłaszane usterki, jak i wynikające z samego przeglądu zostały spisane.

Każda z firm wykonujących prace otrzymała takie protokoły w listopadzie 2021 roku. Finalnie firmy dostały termin na usunięcie usterek do 31 lipca br. Oczekujemy od firm informacji pisemnej, potwierdzającej wykonanie usunięcie usterek, wraz z podpisem lokatorów ze zgłaszanych adresów. Po stronie firm wykonujących docieplenie było rozpoznanie i usunięcie tych usterek

Co więcej, firmy te zostaną rozliczone z usunięcia tych usterek. W ramach tzw. przeglądu dwuletniego zostaną także uwzględnione uwagi spółdzielni, co do wykonanych prac, jak i uwagi lokatorów. Takie przeglądy będą robione w ramach rękojmi przez pięć lat, bo o tym mówią zapisy w umowie”.

Tyle wyjaśnień. Tym samym oznacza to, że usunięcie usterek – także w opisanym tutaj przypadku – zrealizowane będzie w ramach przeglądów. Można zatem mieć nadzieję, że w ich trakcie usterki zostaną wyeliminowane w sposób definitywny.

tom