Powyborcze refleksje

Podczas Walnych Zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych, ich członkowie mają możliwość uczestniczenia za pośrednictwem pełnomocnika. Służy temu pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, udzielane przez mocodawcę.

W zakończonym niedawno Walnym Zgromadzeniu SMLW „Popowice”, kontrowersje wzbudził m.in. brak na wielu pełnomocnictwach numeru PESEL mocodawcy. Powoływano się na zapis w statucie spółdzielni, mówiący że powinien on tam być. Tu warto zauważyć, że z punktu widzenia RODO – zgodnie z interpretacją prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – numer PESEL nie jest daną osobową tzw. „wrażliwą”. W orzecznictwie sądowym nie znajdziemy stanowiska, że PESEL jest niezbędny dla ważności pełnomocnictwa.

Zauważalne było na wszystkich częściach Walnego w SMLW „Popowice”, pojawienie się wielu pełnomocnictw. Dla porządku dodajmy, że uzyskanie przez osobę nieupoważnioną dostępu do PESELU w zestawieniu z innymi danymi osobowymi, takimi jak np. imię i nazwisko czy adres zamieszkania, może stwarzać wysokie ryzyko. Czy udzielający pełnomocnictwa byli do końca tego świadomi?

Przed rozpoczęciem Walnego weryfikowane były dane identyfikacyjne członka spółdzielni na pełnomocnictwie: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Tym samym możliwa była weryfikacja, czy to jest członek spółdzielni czy nie. Również w wypadku pełnomocnika, było określone jego imię, nazwisko i adres.

Kontrowersje wzbudziły także pełnomocnictwa, udzielone obywatelom pochodzenia ukraińskiego. Tu warto nadmienić, że udzielenie pełnomocnictwa nie jest obwarowane zakazem udzielania go cudzoziemcom. Sens pełnomocnictwa polega bowiem, na wypełnieniu przez pełnomocnika woli mocodawcy, czyli  dokonania czynności, które mocodawca mu w pełnomocnictwie określił. Podobnie jest z wywołującym kontrowersje, udzieleniem pełnomocnictwa in blanco. Nie ma przeszkód, by wypisać takie pełnomocnictwo, choć powinno się pamiętać, że jest ono obarczone pewnym ryzykiem.

Informacje, jakie uzyskaliśmy z wszystkich części Walnego sugerują następujący wniosek. O wynikach Walnego nie przeważyły pełnomocnictwa udzielone obywatelom ukraińskim (było ich ok.40 na trzech częściach Walnego). Jednakowoż te pełnomocnictwa oraz pozostałe udzielone przez członków spółdzielni innym osobom, nie będącym członkami, mogą realnie wpływać na wyniki głosowań. Widocznie udzielający nie mieli do końca świadomości, że tym samym oddają decyzje o przyszłości spółdzielni, w ręce osób spoza niej.

Przed Walnym Zgromadzeniem nie pojawiły się, jak w innych spółdzielniach, informacje ostrzegające członków przed lekkomyślnym udzielaniem pełnomocnictw nieznanym osobom. Na skutki nie trzeba było długo czekać.

mar

5 thoughts on “Powyborcze refleksje

 1. Zacznijmy może od tego, żeby wszyscy byli świadomi:
  Walne Zgromadzenie to najważniejszy organ SMLW Popowice, jego najwyższa władza, a wymogi formalne Walnego Zgromadzenia są zapisane w STATUCIE SMLW Popowice.
  Działamy zrzeszeni w ZRSM RP, a ZRSM RP prowadzona jest według zasad określonych ustawą Prawa Spółdzielczego.

  Co następuje:
  1. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP wypowiedział się JEDNOZNACZNIE -> Pełnomocnictwa formalnie niezgodne ze STATUTEM są NIEWAŻNE. De facto a de iure.
  Tutaj ktoś wrzucił ten dokument od ZRSM RP:
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3207703596042839&set=gm.3575439752724714&idorvanity=207032110990326

  Nie podając w pełni Imienia, Nazwiska, PESEL i Adresu u mocodawcy jak i pełnomocnika sprawuje, że te pełnomocnictwa nie powinny być dopuszczone i można je wyrzucić do kosza. Radca prawny prowadzący obługę prawną wg STATUTU powinien to z miejsca zakwestionować, co było na Walnych zgłaszane przez członków. Niestety, zamiast tego powtarzał jak mantre te same bzdury niedopełniając swoich obowiązków, wprowadzając członków spółdzielni w błąd na Walnych Zgromadzeniach i tym samym działając na ich szkodę nie pilnująć wymogów STATUTU. Nie moża działać wbrew STATUTOWI inaczej WALNE jest NIE WAŻNE.

  2. Odnośnie „W orzecznictwie sądowym nie znajdziemy stanowiska, że PESEL jest niezbędny dla ważności pełnomocnictwa.”

  ALE W STATUCIE TAK ! A to jest Nasz, członków SMLW Popowice, najwazniejszy dokument.
  Inaczej można sobie zadać pytanie PO CO JEST STATUT SMLW Popowice skoro nawet zatrudniona „obsługa prawna” intrepretuje go dowolnie ???
  Abstrakcja.

  3. Poza tym skąd takie statystyki, że wszystkich pełnomocnictw udzielonych obywatelom ukraińskim było ok. 40 a nie więcej ?

  1. Witam.
   W Statucie Spółdzielni jest napisane, że pełnomocnictwo musi zawierać między innymi numer PESEL. I teraz jest problem, ponieważ członkowie spółdzielni mają prawo udzielić pełnomocnictwa, ale nie chcą podać numeru PESEL. Pytanie: czy możemy pozbawić ich reprezentacji przez pełnomocnika w Walnym, bo nie podał numeru PESEL? Oczywiście, że nie, bo każdy sąd się na to nie zgodzi z powodu nie pozbawienia praw do udziału członka spółdzielni w danej czynności przez pełnomocnika. Więc argumenty osób za tym, aby uznać pełnomocnictwa bez PESELU są … …bezpodstawne. Następna przesłanka Prezes UODO oświadczył, że numer PESEL wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem stanowi dane bardzo wrażliwe, czyli nie musimy ich udostępniać nikomu. Co Państwo na to? Wiadomo nie podajemy numeru PESEL. Trzeci aspekt. Związek Rewizyjny w swojej wypowiedzi w tej kwestii dał jednoznaczną odpowiedź, że pełnomocnictwo bez takich danych NIE jest nieważne. Proszę czytać ze zrozumieniem. Następnie prawo polskie nie zabrania, aby pełnomocnikiem był obywatel innego państwa, ponieważ zapisy prawa są niejednoznaczne. Poza tym nie można deprecjonować umiejętności językowych obywateli obcego kraju odnośnie porozumiewania się językiem polskim bez odpowiednich podstaw. Dlatego zadam pytanie. Na jakiej podstawie ktoś uważa, że pełnomocnictwa udzielone do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółdzielni są nieważne?

  2. Witam.
   W piśmie Związku Rewizyjnego jest wyraźnie na pisane, że bez tych danych pełnomocnictwo NIE jest nieważne. Poza tym skąd Pan ma dane ile było pełnomocników obywatelstwa ukraińskiego? Ponadto prawo polskie nie definiuje tego, że obywatel innego kraju nie może być pełnomocnikiem, ani nie wskazuje, czy powinien posługiwać się perfekcyjnie językiem polskim. Odnośnie PESELI Prezes UODO jasno się wyraził w kwestii PESEL, które wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem tworzą dane bardzo wrażliwe. Dlatego nie ma podstaw, aby wymagać od mocodawców numerów PESEL. Mają prawo do wystawienia pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu bez numeru PESEL, bo w innym przypadku pozbawiamy takiego członka spółdzielni prawa głosu, a to kieruje nas do sądu przez tego członka o pozbawienie praw wyborczych w Walnym Zgopmadzeniu.

 2. Przepraszam za dwa komentarze, ale myślałem, że pierwszy się nie ukazał.

 3. Słyszałem, że osoby, które poddawały w wątpliwość prawdziwość pełnomocnictw zostały zdemaskowane, ponieważ osoby, które podpisały te pełnomocnictwa oświadczyły, że faktycznie je podpisały. I co Pan na to?

Comments are closed.