O działce raz jeszcze

Niejednokrotnie decyzje, podejmowane przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych, wywołują kontrowersje wśród członków. Dzieje się tak zwłaszcza przy braku lub niewielkiej ilości informacji w danym temacie temat.

Sprawa sprzedaży działki przy ulicy Starogranicznej, będącej własnością SMLW „Popowice”, nie doszła do skutku. Pisaliśmy o tym na naszym portalu w tekście „Działka nie sprzedana”. Przypomnijmy. Jaka jest sytuacja na dziś? Jak dowiedzieliśmy się w SMLW „Popowice”, działka nie została sprzedana. Gmina Wrocław w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza w tym miejscu jedynie zabudowę w postaci lokali użytkowych, o wysokości nie wyższej niż piętnaście metrów. Spółdzielnia wprawdzie dążyła do tego, by można było tam budować tzw. „mieszkaniówkę”, ale koncepcja ta została odrzucona przez miasto”.

W związku z krążącymi w przestrzeni publicznej wieloma, nieraz sprzecznymi informacjami, najlepszym wyjściem jest ustalenie stanu faktycznego, na podstawie dokumentów. Jedną z wątpliwości były  różne wyceny działki, sporządzanych na użytek przygotowywanej sprzedaży.
Jak wynika z naszych ustaleń, w SMLW „Popowice” operaty szacunkowe tej działki były wykonywane w różnych okresach, czyli w 2019, 2020 i 2022 roku.

Jak wiadomo sytuacja na rynku nieruchomości charakteryzuje się zmiennością cen. Dodatkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący tę działkę, zmniejszył możliwości jej wykorzystania. W planie tym zostały bowiem zamieszczone ograniczenia dotyczące m.in. wysokości oraz funkcji jej zabudowy. Ograniczenia te określiła uchwała nr XIV/389/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 17 października 2019 r.

Dlatego też Zarząd SMLW „Popowice” podjął racjonalną decyzję o pozostawieniu tej działki w zasobach spółdzielni, czyli o nie sprzedawaniu jej. Rozsądniejszym wyjściem ma być przeczekanie wysokiej inflacji i złej sytuacji na rynku nieruchomości. W przypadku poprawy tej sytuacji, możliwy będzie zapewne powrót do sprawy ewentualnej sprzedaży działki.

mar