Działka nie sprzedana

Nie zawsze działania spółdzielni mieszkaniowej, mające na celu zbycie gruntów, uwieńczone są sukcesem. Czasem barierą jest lokalizacja działki, proponowanej do sprzedaży albo warunki zabudowy, dopuszczające na niej określone parametry.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Jaka sprzedaż”. Przypomnijmy: uchwała, podjęta przez Walne Zgromadzenie SMLW Popowice w maju 2021 roku, dotycząca sprzedaży działki przy ul. Starogranicznej 32, pozwoliłaby – zdaniem Zarządu spółdzielni – na poprawę jej sytuacji finansowej. We wniosku Zarząd SMLW „Popowice” zwracał się do Walnego Zgromadzenia, o wyrażenie zgody na sprzedaż działki. Przytaczane były argumenty, dotyczące stanu nieruchomości i jej kosztów utrzymania. Z wyliczeń Zarządu wynikało, że spłata pożyczki na docieplenia przy wykorzystaniu środków ze sprzedaży działki, pozwoliłaby zasilić w większym stopniu fundusz remontowy na roboty budowlane, a nie w przeważającej części spłatę pożyczki.

Walne Zgromadzenie SMLW Popowice, na swoich posiedzeniach 2-5 maja 2021 podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż działki 12/18 przy ul. Starogranicznej 32. Uchwała nr 7, wyrażająca zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki przy ul Starograniczej 32, podjęta została 147 głosami.

Jaka jest sytuacja na dziś? Jak dowiedzieliśmy się w SMLW „Popowice”, działka nie została sprzedana. Otóż Gmina Wrocław w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza w tym miejscu jedynie zabudowę w postaci lokali użytkowych, o wysokości nie wyższej niż piętnaście  metrów. Spółdzielnia wprawdzie dążyła do tego, by można było tam budować „mieszkaniówkę”, ale koncepcja ta została odrzucona przez miasto.

Natomiast – jak usłyszeliśmy – rewitalizacja tego miejsca czy tej zabudowy,
wymagałaby zbyt dużych środków finansowych. Są to przecież obiekty magazynowe po przebudowie z lat 70-tych, które nie nadają się do jakiejkolwiek aranżacji. Pochłonęłaby ona większe środki, niż gdyby miało się wyburzyć i wybudować w tym miejscu coś nowego. Zatem działka przy Starogranicznej jest cały czas własnością spółdzielni.

tom

One thought on “Działka nie sprzedana

  1. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu , który dotyczy działki należącej do spółdzielni można zbudować dużo wyższy budynek. ”
    Dlaczego ponownie powiela się informację o wysokości 5 m? Chyba tylko, żeby dać argument jaki to nieatrakcyjny teren jest w naszym posiadaniu. Czemu to służy? No bo skoro mamy taki nie atrakcyjny teren, to może zgódźmy się na każdą cenę, jak ktoś w ogóle będzie chętny.
    A prawda ? Prawda jest zupełnie inna. Wystarczy zapoznać się i przeczytać plan miejscowy. Na tym terenie można postawić budynek o wysokości 15 m do dachu z parkingiem podziemnym.
    Jakby ktoś chciał sobie wyobrazić, to nasze niskie budynki mają chyba ok 16 m do dachu.

    Marcin Makowski były przewodniczący Rady Zespołu Nieruchomości NR 2 'Park’ – delegat RZN Nr 2 do komisji przetargowej która rozstrzygała sprzedaż tego terenu.

Comments are closed.