Kontynuacja i odznaczenie

W popowickim Klubie Seniora nastąpiła swoista zmiana warty. Wręczona została też Złota Honorowa Odznaka PZERiI.

• Zofia Adamiec przewodnicząca Klubu, po 40 latach zakończyła swoją
działalność.
• Nowym przewodniczącym Klubu został Leszek Zakosztowicz,
samorządowiec i wielki przyjaciel seniorów.

28 maja w popowickim Klubie Seniora czyli Kole nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Uroczystych okazji było więcej. Zofia Adamiec po 40 latach (!) kierowania Kołem nr 2, zakończyła swoją misję. Z tej okazji otrzymała od prezesa Zarządu SMLW Popowice Mirosława Miciaka pamiątkową plakietę z życzeniami i kwiatami.

Zofia Adamiec przekazała „dowodzenie” Leszkowi Zakosztowiczowi, znanemu samorządowcowi, byłemu przewodniczącemu Komisji GZM w Radzie Nadzorczej SMLW Popowice w kadencji 2013-2016 oraz przewodniczącemu Rady w latach 2016-2019. Obecnie jest on członkiem Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Zofia Adamiec życzyła mu też 40 lat pełnienia tej funkcji.

W trakcie spotkania Grażyna Przychodzińska, przewodnicząca Rady Nadzorczej SMLW Popowice otrzymała Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podziękowała za to wyróżnienie, zadeklarowała też wspieranie Klubu w jego działaniach.

Z programem artystycznym wystąpił niezawodny kabaret Klubu Seniora czyli MIMOZA. Co prawda nieco zdziesiątkowany i liczący na nowych członków. Proponowane wiersze i piosenki, nawiązywały do Dnia Matki. Szczególnie wzruszył zebranych wiersz Zofii Adamiec ”Mamo byłaś jak słońce”. Na zakończenie, obecni w Klubie odśpiewali wszystkim mamom „Sto lat”.

tom