Bez ekranów

Wykonawca trasy tramwajowej na Popowice, nie przewidział ekranów wytłumiających wzdłuż budynku, należącego do SMLW Popowice.

• Już na etapie projektowania linii tramwajowej, nie były przewidziane ekrany wygłuszające hałas przejeżdżających tramwajów.
• Mimo upływu czasu, nie podjęto tego tematu, bardzo ważnego, dla mieszkańców ulicy Popowickiej.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Gdzie te ekrany”. Przypomnijmy: budowana linia tramwajowa, biegnąca przez Popowice, przebiega blisko budynku SMLW Popowice. Mieszkańcy obawiają się, że będą mieli hałas związany z jeżdżącym tramwajem tuż pod oknami. Co prawda przedstawiciel wykonawcy zapewniał, że normy hałasu nie będą przekroczone, że będzie zielone torowisko, które wygłuszy hałas. Jak twierdzi jeden z ekspertów z Politechniki Wrocławskiej, takie torowisko niewiele daje. Sytuację mogą poprawić tylko ekrany. Tym bardziej, że są już stosowane takie rozwiązania, przykładem jest pl. Kromera.

Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że na etapie projektowania przez miasto linii tramwajowej, na Walne Zgromadzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji, którzy mogli wysłuchać uwag mieszkańców. Zgodnie ze specustawą, grunty pod linię tramwajową zostały wywłaszczone na cel publiczny. Spółdzielnia chcąc zabezpieczyć interesy mieszkańców ulicy Popowickiej 49-61, wysłała 13 lutego 2017 pismo do firmy Systra, projektującej linię tramwajową. Poruszono w nim m.in. kwestie zwiększenia miejsc postojowych wzdłuż planowanej drogi dojazdowej do budynku, wykonania nasadzeń za usuniętą zieleń, wygłuszenia torowiska oraz zaprojektowanie ekranu akustycznego.

W piśmie firmy Systra, skierowanym do SMLW Popowice 30 sierpnia 2017 r., padły stwierdzenia, iż w wyniku przeprowadzonych pomiarów i analizy akustycznej, nie stwierdzono przekroczenia norm hałasu. Toteż ekran akustyczny nie zostanie zaprojektowany.

Nie takiego obrotu sprawy oczekiwali mieszkańcy ulicy Popowickiej. Rozumieją konieczność rozwoju miasta i komunikacji, ale nie rozumieją bezmyślności i braku empatii.

tom