Finał dociepleń

Jeszcze w październiku 2020 roku, zakończone zostały w SMLW Popowice prace dociepleniowe na budynkach spółdzielni.

• Efekty uzyskane w wyniku docieplenia są większe niż zakładane, bo wynoszą
od 25-40% oszczędności energii.
• Wykonane prace dociepleniowe już wpływają na moc zamawianą dla
ogrzania zasobów spółdzielni.

Docieplenia realizowane są w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizującym program. Efekty dociepleniowe muszą być nie mniejsze, niż 25% pozyskania energii. W wyniku audytu ex post, przeprowadzonego w SMLW Popowice po zakończeniu prac, okazało się że korzyści z oszczędności energii, oscylują się na poziomie 25-40%. Raporty wysyłane do NFOŚiGW, potwierdziły osiągnięcie tych założeń, co znalazło wyraz w końcowym raporcie Funduszu.

Kolejnym etapem było przekazanie całości dokumentacji dociepleniowej, która jest przez Fundusz sprawdzana. Przeglądane są procedury przetargowe, umowy i same prace. Ponieważ nie było odbioru, ze względu na pandemię, całość dokumentacji przekazywano drogą zdalną.

Czy prace dociepleniowe mają przełożenie w ogrzewanych budynkach spółdzielni, na zapotrzebowanie na ciepło? Jak twierdzi prezes Zarządu SMLW Popowice Mirosław Miciak, jeszcze w ubiegłym roku, mając wiedzę o pomyślnych audytach energetycznych – spółdzielnia wystąpiła do Fortum. Wystąpienie dotyczyło zmniejszenia mocy zamówionej, która jest w tej sytuacji pomniejszona o wielkości, uzyskane dzięki dociepleniom. Pozwala to łagodzić skutki podwyżek za dostarczoną energię cieplną, dokonywanych co roku przez Fortum.

Dzięki realizacji dociepleń, możliwe będzie uzyskanie z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji 13 500 000 zł (tzw. premię termomodernizacyjną) po całkowitej weryfikacji projektu, oraz niskooprocentowanego kredytu 28 800 000 zł.

Docieplenia, realizowane w SMLW Popowice poprawiły charakterystykę energetyczną budynków, poprawiły też ich estetykę. Ma to również wpływ na wartość mieszkań w zasobach spółdzielni.

tom

3 thoughts on “Finał dociepleń

  1. Efekt dociepleń to zamontowanie okropnych, niepraktycznych, źle ułożonych i niedopasowanych parapetów, z najgorszej jakości blachy. Po każdych opadach deszczu okna są całe zachlapane, bo są zbyt szerokie i zbyt wystające przez co deszcz rozpryskuje po szybach i posadzce balkonowej. Do tego nie da się ich domyć bo ta beznadziejna blacha absorbuje każdy brud i wchodzi w reakcje ze wszystkim co na nią napada. Efekt – pełne są plam po ptasich odchodach i wszystkiego tego co na nie spada. A miało byc tak pięknie.. Zero blach i nowe balustrady. Zatem za nasze pieniądze zaserwowano nam wątpliwą oszczędność, z wątpliwą estetyką. A ja po każdych opadach, żeby nie mieszkać w brudzie latam ze ścierką i myje okna. „Dziękuję” decydentom.

  2. Efekt dociepleń to zamontowanie okropnych, niepraktycznych, źle ułożonych i niedopasowanych parapetów, z najgorszej jakości blachy. Po każdych opadach deszczu okna są całe zachlapane, bo są zbyt szerokie i zbyt wystające przez co deszcz rozpryskuje po szybach i posadzce balkonowej. Do tego nie da się ich domyć bo ta beznadziejna blacha absorbuje każdy brud i wchodzi w reakcje ze wszystkim co na nią napada. Efekt – pełne są plam po ptasich odchodach i wszystkiego tego co na nie spada. A miało byc tak pięknie.. Zero blach i nowe balustrady. Zatem za nasze pieniądze zaserwowano nam wątpliwą oszczędność, z wątpliwą estetyką. A ja po każdych opadach, żeby nie mieszkać w brudzie latam ze ścierką i myje okna. „Dziękuję” decydentom.

  3. W dwóch pismach skierowanych do Zarządu oraz do Rady Nadzorczej kilka miesięcy temu pytałam co się stało z lokatami Popowic, z kwotą około 25 mln zł. W tej sprawie nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Proszę teraz publicznie Zarząd oraz Radę Nadzorczą o informację na ten temat. Proszę napisać czy suma blisko 25 mln zł, jaką Popowice uzyskały po sprzedaży nieruchomości w dawniejszych latach jest na lokatach czy też nie. Ile oszczędności na kontach bankowych posiada SMLW Popowice?

Comments are closed.