Takie piękne Popowice

Właściciele psów, mieszkający na terenie SMLW Popowice, w większości dbają o nie oraz sprzątają po swoim psie. Są jednak przypadki, kiedy ich pupile zanieczyszczają trawniki i chodniki.

O tym problemie pisaliśmy na naszym portalu w tekście ”Sprzątaj po pupilu” . Przypomnijmy: mieszkańcy Popowic sygnalizują nam coraz częstsze przypadki osób, które nie sprzątają po swoim pupilu, wyprowadzanym na spacer. Oczywiście – podkreślmy to – sprawa nie dotyczy wszystkich właścicieli psów, bo o nich mowa. Są tacy, którzy bez problemu sprzątają po swoim psie i uważają to za rzecz oczywistą. Są jednak i tacy, którzy zupełnie nie reagują, kiedy ich pupil załatwia naturalną potrzebę i „przystraja” trawnik wątpliwej jakości ozdobą.

Temat ten wraca, m.in. w wypowiedziach mieszkańców Popowic-internautów. Przytoczmy, niektóre z nich:
„Mamy dwa psiaki i nie wyobrażam sobie nie sprzątać po nich”,
„Także mam psa. Zawsze po nim sprzątam. I co zauważyłam, to starsi ludzie nie sprzątają, ile już razy zwróciłam uwagę to jeszcze odpyskowali… ale przecież i tak to młodzi niewychowani i najgorsi”.
„Wejście na trawnik to jak pole minowe a chodniki nie lepsze”.
„Szłam dzisiaj z moimi psami i dosłownie musiałam była lawirować pomiędzy nie sprzątniętymi odchodami na trawnikach tego mnóstwo, ale i na chodnikach trzeba bardzo uważać”.
„Posiadacze piesków, to obowiązki nie tylko uciecha wiec weźcie się w garść i troszkę odpowiedzialności za swoje pupile, idzie lato to my spacerowicze będziemy chodzić w g….ch”.

Warto w tym miejscu dodać, że w uchwale nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia w § 28. 1, są określone obowiązki posiadaczy zwierząt: „Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zieleni, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę”. Tak więc istnieją przepisy, które regulują tę kwestię.

Nie ma jednak wciąż skutecznego sposobu i możliwości egzekwowania tego typu przepisów. Toteż stan – opisany przez internautów – wciąż nie należy do rzadkości. Jak długo on będzie trwał?

tom