A kontener stoi…

Mimo podstawianych kontenerów na tzw. gabaryty, na terenie SM Popowice, wciąż są one wystawiane obok osłon śmietnikowych.

Dzieje się tak, mimo ogłoszenia umieszczonego pod koniec 2018 roku, na tych osłonach, że spółdzielnia nie wywozi przedmiotów określanych jako gabaryty (meble, sprzęt AGD). W ogłoszeniu była też informacja o przyjmowaniu przez PSZOK przy ul. Michalczyka 9 sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, zużytej odzieży i tekstyliów. Decyzja ta była spowodowana rosnącymi kosztami wywozu gabarytów do PSZOK.

Na tablicach ogłoszeniowych w budynkach umieszczona została wówczas informacja z harmonogramem podstawiania kontenera przez firmę Ekosystem w 2019 roku., czyli co 2 miesiące, w konkretne lokalizacje, według harmonogramu. Pojawiło się też ogłoszenie o możliwości wynajęcia kontenera, w razie wykonywania prac budowlanych. Niestety, nie spowodowało to porządku wokół osłon śmietnikowych. Duży udział mają w tym także firmy wymieniające okna na plastikowe. Jedne zabierają stare, inne firmy (patrz zdjęcie), pozostawiają je przy osłonach.

Czy istnieje sposób, aby zmienić takie nawyki? Zapewne zmiany w gospodarce odpadami, wyższe ceny ich odbioru, spowodują że nie tylko wokół budynków SM Popowice, zapanuje porządek i znikną obrazki, szpecące otoczenie domów.

tom