Co z tymi terenami?

 

Co z tymi terenami?

Wzrost opłat za tereny będące w użytkowaniu wieczystym przez SM Popowice, spowodował konieczność racjonalnego rozporządzenia nimi.

     Znaczne podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dzierżawionych od Gminy Wrocław, skłonił Zarząd SM Popowice do poddania pod dyskusję tej kwestii. Powstały dylemat – czy uiszczać opłaty za dzierżawę terenów, czy sprzedać prawo wieczystego użytkowania – należy wreszcie rozwiązać.

     Opłaty trzeba uiszczać bez względu na sposób użytkowania, czy jest to plac zabaw, czy parking. Wątpliwości jest coraz więcej, np. czy sprzedać po 30 latach użytkowania teren, pozbawiając się możliwości wpływu na to, co tam może być wybudowane?

     W wypadku pawilonów stojących na dzierżawionych gruntach, zysk z ich wynajmowania pokrywa opłaty za użytkowanie wieczyste. Jednak tam gdzie się to nie bilansuje, potrzebne są decyzje. Zapewne dlatego na Walnym Zgromadzeniu SM Popowice „stanęła” sprzedaż części wydzielonej działki gruntowej (w związku z planowanym wywłaszczeniem pod projektowaną  linię tramwajową) oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej.

     Członkowie SM Popowice na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, zdecydują czy upoważnić jej Zarząd i udzielić mu pełnomocnictw do działania w wymienionych sprawach. Jedno jest pewne decyzje te należy podjąć także w trosce o dobro członków spółdzielni.

tom