Po raz pierwszy

Po raz pierwszy

W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które po raz pierwszy rozpoczęły swą  działalność. Warto przedstawić je bliżej, aby wyborcy mieli większą wiedzę na ich temat.

     W Radzie Nadzorczej w Komisji Statutowo-Samorządowo-Kulturalnej po raz pierwszy w samorządzie,w czerwcu 2016 roku rozpoczęła swoją działalność Sylwia Świtała. Jak przyznaje, inaczej wygląda działalność spółdzielni, kiedy patrzy się nań z zewnątrz. Będąc w Radzie Nadzorczej ma znacznie większą wiedzę o funkcjonowaniu spółdzielni i może tej wiedzy używać w swoim działaniu. Bliska jej jest działalność kulturalna, ale też widzi potrzebę zmiany regulaminów i dostosowania ich do rzeczywistości. Na pytanie, dlaczego wybrała tę komisję Sylwia Świtała odpowiada: Bliska mi jest sfera kultury, więc zdecydowałam się pracować w tej komisji. Współpracowała m.in. przy organizacji koncertu z okazji Dnia Matki w przygotowaniu prezentacji multimedialnej.

     Wyborcy Sylwii Świtały pytają ją o to, czym zajmuje się i jak rozwiązuje problemy, które jej zgłaszają: Mam potwierdzenie, że moja działalność jest potrzebna . Najważniejszy jest moim zdaniem kontakt z mieszkańcami i świadomość zespołowego działania. Trudno odmówić słuszności temu stwierdzeniu. Wszak na tych wartościach przede wszystkim opiera się działalność w organach samorządowych.

     Cele, jakie stawia sobie nasza rozmówczyni, to uporządkowanie zapisów w regulaminach działania wszystkich Komisji, bieżąca współpraca z klubami i instytucjami na terenie osiedla. Przede wszystkim jednak pomoc mieszkańcom w ich – trudnych nieraz – sprawach. To, jej zdaniem, jest najważniejsze „przykazanie” członka organu samorządowego. Wyborcy ocenią.

tom