Porządku brak, śmieci są

Porządku brak, śmieci są

Mimo możliwości wywozu odpadów o dużych gabarytach, na terenie SM Popowice, wystawiane są one przy śmietnikach.

     Spółdzielnia informowała o podstawieniu na trzy dni kontenerów na tzw. gabaryty, zwracając się do lokatorów o wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych do wskazanych pojemników a nie pod zatoki śmietnikowe. Pojawiły się także informacje o możliwości bezpłatnego oddania do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z siedzibą przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51 odpadów komunalnych. Chodziło o odpady takie, jak opakowania z drewna, opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe i odpady remontowe oraz budowlane (gruz betonowy i ceglany).

     SM Popowice zwracała się też z prośbą o to, by nie wystawiać odpadów przed bramami budynków, jak również obok najbliższych zatok śmietnikowych. Przypominała, że podczas wykonywania remontu w lokalu mieszkalnym, na odpady powstające podczas prac remontowych należy zamówić pojemnik lub we własnym zakresie wywieźć do PSZOK.

     Niestety apele te w dużym stopniu pozostają bez echa. Przy osłonach śmietnikowych wystawiane są zużyte meble, a często śmieci porzucane są przy budynku (na zdjęciu poniżej). A przecież tak niewiele trzeba, by zachować porządek wokół swojego budynku. Widocznie przerasta to możliwości niektórych członków popowickiej społeczności…

tom