Parking wart (niejednego) głosu

Parking wart (niejednego) głosu

Na ten projekt w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, mieszkańcy Popowic mają okazje zagłosować, aby poprawić estetykę swego osiedla.

     Mowa o projekcie nr 295 o nazwie „Parking”. Chodzi o teren przy wylocie ulicy Wejherowskiej do Rysiej. Mieści się on w kategorii – drogowe. Jego budżet zweryfikowany to 100 000 zł. Posiada status – dopuszczony do głosowania, a jego próg budżetowy określa się do 250 000 zł. Mieści się on w przedziale budżetowym od 1 zł – 1 000 000 zł. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Teren zaniedbany pod liniami wysokiego napięcia, już obecnie parkują tutaj samochody. Budowa parkingu i otoczenia poprawiłaby zapotrzebowanie na miejsca postojowe i estetykę terenu.”

     Rzeczywiście, teren ten przypomina raczej klepisko, niż parking. Projekt jest jak najbardziej potrzebny. Jeżeli mieszkańcy Popowic przyłożą się do głosowania jest szansa, że parking powstanie. Liderem projektu jest Leszek Nowakowski, mieszkaniec Popowic, członek Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice Park w SM Popowice.

     Jak głosować?
Przypomnijmy w skrócie informacje o WBO 2016. Złożono 791 projektów, 445 projektów trafi pod głosowanie. 393 z nich to projekty rejonowe, a 52 z nich. to ogólnomiejskie. Głosowanie odbywa się od 30 września – 10 października. Mogą głosować mieszkańcy Wrocławia od 16 roku życia. Głosuje się jednorazowo, na maksymalnie 4 projekty, z czego 2 ogólnomiejskie – bez względu na kwotę i 2 rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys.

     Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów, przy czym nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszka osoba głosująca. Możliwe jest, rzecz jasna, głosowanie elektronicznie na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Jest ono potwierdzane SMS, przy czym z jednego numeru mogą zagłosować maksymalnie 3 osoby.

     Jeżeli wybierzemy głosowanie w formie papierowej, każda karta po oddaniu głosu musi być podpisana przez głosującego i każde pole na karcie powinno być wypełnione. Urny są w 13 lokalizacjach na terenie miasta. Oto one: Centra Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Zapolskiej 4, Bogusławskiego 8, 10 i Kromera 44, albo w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej: Filia nr 4 ul. Wieczysta 105, Filia nr 5 ul. Namysłowska 8, Filia nr 16 ul. Kolista 17, Filia nr 18 ul. Grabiszyńska 236a, Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10, Filia nr 29 ul. Reja 1, Filia nr 37 ul. Sempołowskiej 54a, Filia nr 42 ul. Serbska 5a, Filia nr 44 ul. Powstańców Śl. 210. Karty będą przy urnach i na stronie www. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do końca października 2016.

     Zatem powstanie parkingu, zgodnie z projektem nr 295 w ramach WBO 2016, jest w rękach mieszkańców Popowic oraz klawiaturach ich komputerów, tabletów i smartfonów.

tom