(Nie)dokładne informacje?

(Nie)dokładne informacje?

Posługiwanie się nieścisłymi informacjami na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu, mogło wprowadzić członków SM Popowice w błąd. Zwłaszcza, że była to informacja przedstawiona przez członka ówczesnej Rady Nadzorczej.

     Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku projektu uchwały jednego z członków, skutkowało przeznaczeniem większej ilości pieniędzy na bieżącą eksploatację, kosztem okresowych remontów. O tej sprawie pisaliśmy na portalu w październiku 2015 roku w tekście „Członkowie poniosą koszty”.

     Na tegorocznym Walnym, ów członek twierdził, że tamta uchwała skutkowała następująco: fundusz remontowy nieruchomości Popowicka 62-68, został uszczuplony o kwotę „zaledwie” ok. 12 000 zł. Stwierdził też m.in., że „ … za tę kwotę nie można było nawet poręczy zrobić w tym budynku”. Nieco wcześniej zaś pytał, jakich remontów będzie pozbawiona przedmiotowa  nieruchomość.

     Ubytek powyższej kwoty nie jest jednak bez znaczenia, zważywszy na obecne problemy nieruchomości Popowicka 62-68, czyli konieczność dostosowania budynku do zaleceń Straży Pożarnej. Pisaliśmy o tym w tekście „Czekając na opinię”. Konieczność wykonania zaleceń, pozbawi tę nieruchomość funduszu remontowego, a nawet spowoduje deficyt ok 20 000 zł. Gdyby powyższe 12 000 zł trafiło na fundusz remontowy wspomnianej nieruchomości, deficyt ów byłby znacznie mniejszy.

     Warto dołożyć staranności w celu dokładnego informowania członków na Walnym Zgromadzeniu. Nie wszyscy bowiem mają możliwość szybkiego zweryfikowania usłyszanych informacji. Powinny one być rzetelnie i przedstawione w przejrzysty sposób. Szczególnie zaś informacje dotyczące finansów.

tom