Kto jest kim w Radzie

Kto jest kim w Radzie

Na swoim pierwszym posiedzeniu 18 sierpnia br., uformowała się, w wyniku wyborów – Rada Nadzorcza SM Popowice. Przedstawiamy jej skład, aby mieszkańcy tego osiedla a zarazem członkowie SM Popowice, wiedzieli do kogo zwracać się ze swoimi sprawami.

Przewodniczący – Leszek Zakosztowicz
Zastępca – Halina Czapnik
Sekretarz – Piotr Jastrzębski

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący – Maria Zawartko
Członek – Agnieszka Grzeczka
Członek – Piotr Jastrzębski
Członek – Leszek Zakosztowicz 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Przewodniczący – Grażyna Przychodzińska
Członek – Marcin Makowski
Członek – Marian Pilarek
 Członek – Halina Czapnik

Komisja Statutowo-Samorządowo – Kulturalna
Przewodniczący – Andrzej Majewski
Członek – Waldemar Liwczycki
Członek – Marta Słowikowska
Członek – Sylwia Świtała

Wybranym do Rady Nadzorczej członkom SM Popowice gratulujemy, zapraszając do stałej lektury naszego portalu, bowiem o działalności Rady, jak i jej poszczególnych członków, będziemy informować na naszych łamach.

tom