Klub dla nielicznych

Klub dla nielicznych

O Klubie Osiedlowym pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach. Przypomnimy najważniejsze fakty.

     Do jego powstania dążył jeden z organów samorządowych – Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana w poprzedniej kadencji. Jeszcze w maju ub. roku trwał impas związany z funkcjonowaniem Klubu. Mimo odbioru technicznego pomieszczeń w lutym 2015 roku, utknęły w martwym punkcie rozmowy z ewentualnymi kandydatami do prowadzenia klubu. Nie opracowano wówczas zasad finansowania klubu, a dotychczasowe nakłady na klub, który faktycznie nie działał, osiągnęły wtedy poziom ok. 72 000 złotych. Do tego doszła kwota ponad 2000 złotych miesięcznie na finansowanie klubu.

     Dopiero w październiku 2015 roku, po półtora roku przygotowań, nastąpiło otwarcie klubu w SM Popowice. Stało się tak wskutek działań podjętych przez Zarząd SM Popowice. Z jego inicjatywy ponownie przeprowadzono nabór. Po wizytach członków spółdzielni w klubie, podzielili się oni z nami swoimi uwagami. Uważają oni, że jego zasięg nie jest duży, jak na osiedle liczące około 12 000 mieszkańców. Niektórzy nie wiedzą, że w ogóle istnieje i działa taka placówka. Ponadto ich zdaniem klub nie obejmuje swoim działaniem młodzieży i osób starszych. W tej sytuacji członkowie SM Popowice coraz częściej zadają sobie pytanie: czy spółdzielnia ma utrzymywać klub dla niewielkiej grupy osób?

mar