Myjni (po raz drugi) nie będzie

Myjni (po raz drugi) nie będzie

Po raz drugi SM Popowice została przez własne organy samorządowe pozbawiona źródła dochodów. Nie będzie zasilenia kasy spółdzielni, jak z innych pożytków.

     O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście ”Myjni nie będzie”. Jeszcze w 2014 roku Zarząd spółdzielni wnioskował o wydzierżawienie na 10 lat części terenu u zbiegu ulic Starogranicznej i Popowickiej i postawienie tam przez prywatnego inwestora myjni samochodowej. Spółdzielnia płaci za wieczyste użytkowanie i podatek gruntowy razem ponad 8000 zł rocznie. Opłaty te znacząco wzrosną. Chodziło więc o znalezienie sposobu na zmniejszanie kosztów oraz dodatkowe przychody dla spółdzielni. Sprawa jednak upadła, bo uchwała poprzedniej Rady Nadzorczej, została zablokowana przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana – jeden z organów samorządowych SM Popowice. Czyżby Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji – jako organ nadzorujący – nie miała w takich sprawach nic do powiedzenia?

     W tym roku sytuacja powtórzyła się. Ponowne zgłoszenie się inwestora chętnego do budowy myjni, dawało możliwość uzyskania dodatkowych dochodów. Po skierowaniu zapytania do obu Rad Zespołów Nieruchomości, RZN nr 1 Polana zaopiniowała projekt pozytywnie bez wskazania lokalizacji a RZN nr 2 Park wydała negatywną opinię w sprawie lokalizacji. Tym samym inicjatywa upadła. W obu przypadkach dziwi brak decyzji ze strony Rady Nadzorczej. Wszak opinie Rad Zespołów Nieruchomości nie są wiążące dla Rady Nadzorczej. Czyżby nie przeliczono korzyści dla spółdzielni i mieszkańców, jakie da postawienie myjni? Skoro organy samorządowe w swojej działalności nie kierują się interesem członków, to wobec tego czyim? 

tom