Czekając na opinię

Czekając na opinię

Kontynuacja prac dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednym z budynków SM Popowice, związana jest z opinią Straży Pożarnej.

     O modernizacji tej pisaliśmy na naszym portalu ostatnio w tekście „Uzupełnić niedobór”. Przypomnijmy: zgodnie z zaleceniem w trybie nakazu administracyjnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, konieczne było wykonanie mokrych pionów w budynku spółdzielni przy Popowickiej 62-68. Jest to jedynie część zadania, bowiem do wykonania pozostały klapy przeciwdymowe i droga przeciwpożarowa. Tutaj zaczynają się „schody”. Bowiem Straż Pożarna po wizji lokalnej określi, czy po ewentualnym wycięciu drzew między budynkiem a ulicą Popowicką, możliwe będzie przygotowanie drogi pożarowej do prowadzenia akcji gaśniczej. Wycięcie drzew jest w gestii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez wycięcia drzew, Straż Pożarna nie wyda pozytywnej decyzji o drodze pożarowej. Bez tej decyzji z kolei, nie może być rozpoczęte projektowanie klap przeciwdymowych i samej drogi pożarowej.

     Jak przedstawia się finansowa strona tego przedsięwzięcia? Zostały wykonane już tzw. mokre piony oraz czujniki. Podobnie są już wykonane drzwi przeciwpożarowe do piwnic i na przejścia strychowe. Ponieważ Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odblokowanie kwoty 115 tys. zł przeznaczonej na docieplenia w tejże nieruchomości. Kwota powyższa wraz z funduszem remontowym nieruchomości, pozwoli na wykonanie prac. Z wyliczeń jakie uzyskaliśmy w SM Popowice wynika jednak, że  pozostanie niedobór na tej nieruchomości rzędu 20 tys. zł. Ponadto nie będzie już środków na remonty, poza niewielką kwotą na nagłe sytuacje.

     W razie niepomyślnej decyzji Straży Pożarnej, co do wykonania drogi pożarowej od ul. Popowickiej, pojawi się kwestia wykonania drogi pożarowej i placu manewrowego – z tyłu budynku Popowicka 62-68. To oznacza wysokie koszty. Zatem jak na razie pozostaje oczekiwanie na decyzję Straży Pożarnej. Poinformujemy Państwa o niej na naszym portalu.

tom