Płacić za komfort?

Płacić za komfort?

Sprawa ponoszenia miesięcznych opłat za szlabany w SM Popowice, tylko przez mieszkańców, którzy wykupili piloty, została zasygnalizowana nam przez czytelnika naszego portalu.

     Sygnał w tej sprawie dotyczy budynków spółdzielni przy ul Białowieskiej 13-23. Otóż opłata za szlabany wynosi 8 zł miesięcznie, ale ponoszą ją tylko ci mieszkańcy, którzy wykupili piloty do wjazdu i wyjazdu z posesji. Zdaniem naszego czytelnika jest to niesprawiedliwe, bo mieszkańcy nie posiadający pilotów, nie ponoszą tej miesięcznej opłaty. Wjeżdżają oni natomiast, przy pomocy kodu wybranego w domofonie przez osobę, do której się udają.

     Ułatwienie, jakim jest posiadanie pilota, zwiększa komfort korzystania z parkingu ze szlabanem. Nie trzeba wówczas korzystać z kontaktu z osobą, do której się udaje wjeżdżający, aby otworzyła ona szlaban z domu, przy pomocy domofonu. 
     Stanowisko naszego czytelnika jest warte rozpatrzenia. Być może kwota jest nieco za wysoka, być może powinna zostać – chociaż w części – dofinansowana, jak choćby klub osiedlowy. Jest to problem, dotyczący przecież większej grupy osób. Pole do popisu mają tu organy samorządowe, które powinny zająć się tą sprawą. Działając dla dobra i w interesie członków, mogą podjąć stosowną uchwałę. Mieszkańcy zaś, powinni zgłaszać osobiście takie sprawy członkom organów samorządowych na dyżurach, pełnionych przez nich w spółdzielni. Wszak po to wybierane są te organy, by zajmować się problemami wszystkich członków spółdzielni. Interwencje mogą ułatwić życie, pomagając w rozwiązaniu spraw podobnych jak wyżej opisana.

tom