Będzie zabawa ale…

Będzie zabawa ale…

Zabawa sylwestrowa w Klubie SM Popowice, jest kolejną sprawą zgłoszoną przez czytelników naszego portalu.

     Otrzymaliśmy od mieszkanki Popowic, pytanie o możliwość uczestniczenia w zabawie sylwestrowej i współudział w jej organizacji. Chcąc udzielić jej rzetelnej odpowiedzi, zwróciliśmy się do Eleonory Maras, prowadzącej klub SM Popowice. Otrzymaliśmy od niej informację, że impreza sylwestrowa będzie zorganizowana 30 grudnia br., ale jest to impreza zamknięta. Lista osób uczestniczących jest już pełna, więcej osób nie może wziąć w niej udziału, ze względu na szczupłość miejsca. Na nasze pytanie o informacje o tej imprezie na terenie osiedla, usłyszeliśmy też, że były one wywieszone w postaci ogłoszeń m.in. na targowisku, a także na budynkach SM Popowice. Faktu tego nie potwierdzają mieszkańcy Popowic, których pytaliśmy o takie ogłoszenia.

     Ich zdaniem, brak takiej informacji utrudnia lub wręcz uniemożliwia wzięcie udziału w zabawie. Ponadto stwarza niejasną sytuację, w której tylko mała grupa mieszkańców, dobranych według niewiadomych kryteriów, korzysta z klubu finansowanego przecież przez wszystkich członków SM Popowice. Nie po to – w ich odczuciu – powołano do życia ten klub. Dlatego też wskazują oni konieczność zmiany formuły funkcjonowania placówki.

tom