Co z tramwajem na Popowice?

Co z tramwajem na Popowice?

Mieszkańcy Popowic na co dzień mogą obserwować postępy w pracach przy przebudowie wiaduktu kolejowego dzielącego ulice Popowicką i Starogroblową. Modernizacja jest już dalece zaawansowana, widać to gołym okiem.

     Znaczne poszerzenie prześwitu pod wiaduktem, od początku realizowane było z myślą o planowanej linii tramwajowej. Ma ona biec przez osiedle Popowice od ul. Millenijnej, wzdłuż Popowickiej, Starogroblowej, Długiej i dalej na wschód, jako długi ciąg komunikacji tramwajowej na kierunku wschód-zachód, wraz z ulicą Sienkiewicza. O ile efekt prac modernizacyjnych przy wspomnianym wiadukcie może cieszyć i dawać nadzieję na realizację całej idei linii tramwajowej, o tyle bardziej niepokojąco wygląda sytuacja przy drugim wiadukcie nad ulicą Długą.

     Gruntowna modernizacja tego drugiego wiaduktu, jest absolutnie niezbędnym elementem do realizacji linii tramwajowej na Popowicach. Niestety przebudowa linii kolejowej Wrocław-Oleśnica, której integralną częścią jest tenże wiadukt, została odsunięta w czasie. Co gorsza nie zostały określone żadne wiążące ramy czasowe dla rozpoczęcia inwestycji. W dokumencie „Krajowego Projektu Kolejowego do 2023 roku”, przebudowa została zdegradowana do roli projektu rezerwowego. Odsunięcie zaś inwestycji w czasie może potem skutkować problemami z dofinansowaniem jej ze środków unii europejskiej. Brak modernizacji linii kolejowej będzie miał dla Wrocławia więcej negatywnych skutków, jednak z punktu widzenia mieszkańca Popowic, tym najbardziej bezpośrednim i najbardziej widocznym będzie brak tramwaju.

     U Pani premier Kopacz interweniował w tej sprawie sam Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. W sejmie interpelował poseł Marek Łapiński. Co prawda Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ustami podsekretarza stanu zapewnia, iż w przypadku wygospodarowania oszczędności wrocławska inwestycja kolejowa otrzyma priorytet w otrzymaniu tych środków, jednak scenariusz taki, również w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, a w ich wyniku nieodłącznej zmiany kierownictwa ministerstwa, wydaje się być nader wątpliwy. Przy takich uwarunkowaniach powstanie linii tramwajowej na Popowicach w przewidywalnej przyszłości stoi pod wielkim znakiem zapytania.

mar