Niedopuszczalne postępowanie

Niedopuszczalne postępowanie

Członkowie organów samorządowych są zobowiązani do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych. Nie może być więc takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Radzie Nadzorczej SM Popowice.

     Członkowie Rady, reprezentując ten organ samorządowy, biorą udział w przetargach, organizowanych przez spółdzielnię. Jeden z takich przetargów, dotyczył wydzierżawienia pawilonu użytkowego, nieopodal Biedronki. Jeszcze zanim doszło do oficjalnego ogłoszenia wyników przetargu, do firmy, która przetarg na dzierżawę wygrała, zgłosili się trzej potencjalni podnajemcy. Jak stwierdzili, uzyskali oni tę informację od członka Rady Nadzorczej SM Popowice, podając przy tym jego nazwisko.

     Co więcej, na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM Popowice, ów członek przyznał się, że przekazał tę informację jeszcze przed oficjalnym wynikiem przetargu, bowiem – w swoim przekonaniu – działał dla dobra członków. Tymczasem takie postępowanie, zgodnie z regulaminami spółdzielni, oraz ustawą o ochronie danych osobowych, oznacza złamanie procedury przetargowej. Bowiem każdy z członków Rady Nadzorczej, po jego wyborze, otrzymuje upoważnienie „…do przetwarzania danych osobowych, ze zbiorów danych osobowych, będących w posiadaniu spółdzielni, oraz danych związanych z działalnością spółdzielni..” . Zobowiązuje się on też do „…zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych…”. Przyjmuje do wiadomości i potwierdza swoim podpisem treść powyższego upoważnienia. Dotarliśmy do takich oświadczeń, które podpisuje każdy z członków Rady Nadzorczej. Ich treść jednoznacznie wskazuje na konieczność zachowania 
w tajemnicy rozstrzygnięcia przetargu, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. W opisywanym przypadku, nie zastosowano tej zasady.

     Postępowanie takie jest niedopuszczalne, kompromituje bowiem organy samorządowe SM Popowice. O tym jak Rada Nadzorcza potraktuje tę sytuację, poinformujemy naszych czytelników.

tom