Jest już plakat

Jest już plakat

Na budynkach SM Popowice, pojawiły się w tym tygodniu plakaty, zachęcające do głosowania na projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

     Tym razem uniknięto sytuacji, o której pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Głosować na trzy projekty”. Wówczas zamiast trzech, promowano jeden projekt, a do tego za pieniądze członków SM Popowice. Obecny plakat przedstawia trzy projekty z Popowic i zachęca do głosowania na nie.

     Przypominamy te projekty : nr 547 – budowa przejścia dla pieszych przez ul. Wejherowską na wysokości ul. Bobrzej 44, przy Szkole Podstawowej Nr 3, budżet 50.000,00 zł, nr 565 – ułożenie nowej nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Niedźwiedziej (od rogu ul. Legnickiej do ul. Jeleniej), oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów, budżet 500.000,00 zł, projekt nr 340 – Wspinaj się po zdrowie – linowy plac zabaw w Parku Popowickim, budżet 150.000,00 zł. Ponieważ przejście dla pieszych i linowy plac zabaw, są w tej samej grupie budżetowej ( do 150.000 zł), należy wybrać jedno z tych zadań w glosowaniu. Bowiem można wybrać tylko jeden  projekt z danego progu kwotowego. Tych progów jest trzy: do 150 000 zł, do 500 000, powyżej 500 000 zł. Zatem, można głosować tylko jeden raz, na maksymalnie 3 projekty – zaznaczając po jednym projekcie z trzech, różnych progów kwotowych.

     Zatem mieszkańcy Popowic mają w swoich rękach, los tych inwestycji , które przyczynią się do poprawy jakości życia na osiedlu.

tom