Ciepło w zasobach

Ciepło w zasobach

Ostatnie chłody, a także pytania członków,  skłoniły Zarząd SM Popowice, do podjęcia decyzji o włączeniu ogrzewania w jej  budynkach.

 

Zarząd SM  Popowice, uwzględniając  niskie temperatury , zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych,  a także sugestie członków spółdzielni, podjął decyzję  o włączeniu   z dniem 1 października br. centralnego  ogrzewania w budynkach mieszkalnych,  należących do spółdzielni. Decyzja ta, dotyczy również  pawilonów wolno stojących przy ulicy: Popowickiej 28, oraz przy ul.  Starogranicznej 28 i 32.

         Przypomnijmy, że włączenie ogrzewania leży w gestii tej kwestii zarządcy nieruchomości. Zgłasza on ten fakt FORTUM Wrocław, po czym włączane jest ogrzewanie. Trzeba tylko wziąć poprawkę na  kilkugodzinny rozruch sieci ciepłowniczej. Jutro, w zasobach SM Popowice,  powinno być wszędzie ciepło. Przy okazji przypominamy o rozsądnym korzystaniu z ciepła, tak, by nie być zaskoczonym, przy  jego rozliczeniu.

tom