Niedopuszczalne postępowanie

Niedopuszczalne postępowanie Członkowie organów samorządowych są zobowiązani do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych. Nie może…