Wiedzieć co robią

Wiedzieć co robią

Przedstawieniu działalności Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park, w SM Popowice, służyć będzie spotkanie dla mieszkańców. Będzie ona miało charakter informacyjno-sprawozdawczy.

     W planie spotkania jest sprawozdanie z przeglądów osiedla, przeprowadzonych przez Radę w 2015 roku. Jednym z zadań tego organu samorządowego, jest składanie wniosków w sprawach mieszkańców. Zgodnie z tym, Rada przedstawi swoje wnioski, złożone w latach 2014 i 2015, wraz z informacją o stanie ich realizacji. Da to pojęcie, co zostało zrobione, a co wymaga jeszcze podjęcia lub kontynuacji.

     W trakcie spotkania Rada poinformuje o inicjatywach obywatelskich, wspieranych przez nią w 2015 roku. Przewidziana jest także dyskusja na temat kultury na osiedlu Popowice. Mieszkańcy będą więc mogli zorientować się, czym zajmuje się Rada i jakie są efekty jej działalności. Możliwe będzie także zadawanie pytań. Spotkanie odbędzie się
8 października, o godz. 17.00 w siedzibie SM Popowice, przy ul. Popowickiej 28. Za naszym pośrednictwem, Rada zaprasza mieszkańców na to spotkanie.

tom