Wiedzieć co robią

Wiedzieć co robią Przedstawieniu działalności Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Popowice-Park, w SM Popowice, służyć będzie…