Sprawa stara, chodnik nowy

Sprawa stara, chodnik nowy

Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, z zadowoleniem przyjęli wymianę chodnika, zgłaszaną przez nich dużo wcześniej.

     Jeszcze w 2012 roku, jedna z mieszkanek budynku Popowicka 62-68, zwróciła się do członka ówczesnej Rady Nadzorczej, o interwencję w tej sprawie. Dotarliśmy do tego pisma. Zostało ono złożone w SM Popowice 17.01.2013 roku. Mieszkańcy złożyli pod nim 83 podpisy. W piśmie tym, zwracają się „…o uwzględnienie w planach remontowych na rok 2013, wykonania nowego chodnika przed naszym budynkiem”.

     Dopiero teraz możliwa była realizacja wniosku mieszkańców. Znalazł się on w planach remontowych na 2015 rok. Chodnik wykonuje firma Jolanta z Częstochowy, wyłoniona w drodze przetargu. Firma ta, wykonywała już w SM Popowice wymianę nawierzchni asfaltowej na polbruk. 

     Mieszkańcy zwracali się do naszego portalu z pytaniem, czy wykonanie chodnika ma związek ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem. Zwróciliśmy się z tym pytaniami do Zarządu SM Popowice. Z wyjaśnień jakie uzyskaliśmy od z-cy Prezesa SM Popowice ds. technicznych Bogdana Słowika wynika, że zadania tego nie należy łączyć ze wspomnianym faktem.

     Mieszkańcy budynku cieszą się, że spełniony został ich postulat z 2012 roku. Czekali na niego nieco za długo, ale najważniejszy jest dla nich nowy chodnik.

tom