Walne Zgromadzenia w SM Popowice

Walne Zgromadzenia w SM Popowice

Zarząd SM Popowice, działając na podstawie § 69, ust.1 w związku z §81 pkt 7, statutu Spółdzielni, zwołuje zgodnie z zapisami Statutu, Walne Zgromadzenia, które odbywają się w siedzibie spółdzielni, przy ul.Popowickiej 28, II p.w sali konferencyjnej.

Przypominamy, jakie ulice obejmują poszczególne części Walnego Zgromadzenia:

Część 1 
ul.Popowicka (96-102),(104-132),(136-142),(144-150,152-158)
ul.Bobrza (2-26), (28-44)
ul.Wejherowska (55-59),(61-65),(67-71,73-77)

Część 2 
ul.Popowicka (70-76),(78-84),
ul.Popowicka 86-92 i Białowieska 72-74,
ul. Białowieska (4-10,12-16),(18-22,24-30),(32-42),(44-54),(68-70,76-82)
ul.Wejherowska (3-9, 19-29),(11-17, 31-41),

Część 3 
ul. Białowieska (5-11),(13-23)
ul. Jelenia (4-26)
ul. Niedźwiedzia (6-12),(14-24),(21-21b,23-27,29-33),(30-36,38-44),(35-39,41-45),(47-51,53-61)
ul. Żubrza (1-5),(7-11),(13-17)

Część 4 
ul. Białowieska (29-35,37-43)
ul. Jelenia (28-56)
ul.Popowicka (10-16,18-24),(30-58),(49-61),(62-68)