Wnioski na Walne

Wnioski na Walne

Na Walne Zgromadzenie SM Popowice 2015, wniesione zostały wnioski, złożone przez członków tej spółdzielni. Obrady jego czterech wydzielonych części, odbędą się 22, 23, 29 i 30 maja br. Podział terytorialny poszczególnych części można sprawdzić na naszej podstronie „Walne Zgromadzenia w SM Popowice” w menu NA POPOWICACH

     Statut spółdzielni przewiduje przedłożenie wniosków po ich przygotowaniu, pod obrady Walnego Zgromadzenia, a następnie przegłosowanie ich przez członków spółdzielni. Wnioski złożone w tym roku, dotyczą kwestii statutowych, jak choćby wprowadzenia zmian w wyborach Rady Nadzorczej. Są także wnioski, o odwołanie członków tej Rady, oraz Rady Zespołu Nieruchomości.

     Członkowie spółdzielni, w złożonych wnioskach poruszają kwestię gazety, wydawanej przez spółdzielnię. Ich wnioski, dotyczą też wstrzymania przydzielania środków finansowych przez organy samorządowe spółdzielni, instytucjom, jednostkom budżetowym i osobom prywatnym. Wnioski obejmują również kwestie organizacyjne, takie jak udostępnianie sali na spotkania z mieszkańcami, czy też renegocjację umowy z dzierżawcą powierzchni użytkowych. Jeden z wniosków porusza także sprawę organizacji Walnego Zgromadzenia wszystkich członków, bez stosowania, tak jak dotychczas, podziału na cztery wydzielone części.

     Które wnioski zostaną poddane pod głosowanie? (…) O tym członkowie dowiedzą się na Walnym Zgromadzeniu…

tom