Walne Zgromadzenia w SM Popowice

Walne Zgromadzenia w SM Popowice Zarząd SM Popowice, działając na podstawie § 69, ust.1 w związku…