Skąd ta zwłoka ?

Skąd ta zwłoka ?

W listopadzie 2014 roku, członek Rady Nadzorczej SM Popowice, Leszek Zakosztowicz, złożył wniosek na ręce Przewodniczącego. Wskazywał w nim, iż Komisja GZM, której przewodniczy, rozpatrywała odwołania dotyczące przydziału dodatkowych pomieszczeń. W trakcie tych prac Komisja stwierdziła, że doszło do „… rażących naruszeń Regulaminu wynajmowania i użytkowania pomieszczeń na półpiętrach oraz dodatkowych pomieszczeń”, przez Radę Zespołu Nieruchomości Nr 1.”

     Takie ustalenia, poparte konkretnymi przykładami, doprowadziły Leszka Zakosztowicza do następującej opinii: „ Stwierdzam, że takie działania Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, są nie do przyjęcia, bowiem podważają one wiarygodność organów samorządowych. […]Nie może tak dalej być, aby Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1, podejmowała decyzje niezgodne z obowiązującym statutem i regulaminami”.

     Biorąc pod uwagę te okoliczności, Leszek Zakosztowicz wnioskował, aby Rada Nadzorcza ostrzegła przewodniczącą Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1. Chodziło mu o uświadomienie przewodniczącej, że lekceważenie i pomijanie regulaminów organów samorządowych przez Radę Zespołu Nieruchomości Nr 1, której przewodniczy, może skutkować poważnymi konsekwencjami.

     Wniosek ten, mimo upływu półrocznego(!) okresu, od jego złożenia, nie został poddany pod głosowanie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Popowice. Skąd ta zwłoka i tak przewlekłe załatwianie tej sprawy?

tom