Wokół klubu

Wokół klubu

Działania zmierzające do uruchomienia klubu osiedlowego w SM Popowice, podejmuje Rada Programowa, powołana w tym celu przez Radę Nadzorczą tej spółdzielni.

     O sprawie klubu pisaliśmy na naszym portalu w lutym br. w tekście „Klub, ale jaki?”. Przypomnijmy: na podstawie wniosku Rady Nadzorczej SM Popowice, utworzony został w sierpniu 2014 roku zespół, „…który stworzy realny program działania i finansowania klubu spółdzielczego, oparty na zapotrzebowaniach członków spółdzielni…” Rada Nadzorcza w październiku 2014 roku, przegłosowała wniosek o „… upoważnieniu Zarządu SM Popowice, do przeprowadzenia dalszych działań, odnośnie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Starogranicznej 32…”. Zgłoszonemu projektowi klubu osiedlowego, nie towarzyszył realny program jego działalności. Pisaliśmy o tym, także w lutym br. w tekście „Zamiast programu”. Program taki nie pojawił się również w okresie od października 2014 do lutego 2015 roku. Trwały wówczas prace, przygotowujące pomieszczenia przy ul. Starogranicznej. Był to więc dobry czas na opracowanie spójnej koncepcji działalności.

     Po odbiorze technicznym pomieszczeń, 4 lutego br., również niewiele się działo. Dopiero miesiąc później, 9 marca, został ogłoszony nabór na pracownika prowadzącego Klub. Natomiast 13 marca br. miało miejsce posiedzenie zespołu Rady Nadzorczej ds. klubu, który przyjął nazwę Rady Programowej(?) ds. klubu spółdzielczego.

     Rada ta, na swoim posiedzeniu, przyjęła założenia działalności, które przedstawiła Zarządowi spółdzielni, jeszcze w kwietniu 2014 roku. Dopiero w tym roku, w marcu, Rada zwróciła się do Zarządu o przedstawienie szczegółowych kosztów, które zostały do tej pory poniesione na klub. Podobnie jest z ankietą wśród mieszkańców na temat klubu. Mowa jest o niej, tuż przed proponowanym przez Radę otwarciem klubu, czyli 11 kwietnia br.

     Na powyższym posiedzeniu Rady Programowej, dokonano wyboru przewodniczącej tej Rady. Została nią Helena Sikora, członek RZN nr 1. Swoiście pojmuje ona swoje obowiązki. Kiedy, za pośrednictwem pracownika SM Popowice, zwróciliśmy się do niej – odmówiła udzielenia nam informacji.

     Rada Programowa przyjęła regulamin i ramowy plan działania klubu. Ten ostatni niewiele różni się od planu przedstawionego w ubiegłym roku. Ponadto używane są trzy nazwy klubu: Klub Spółdzielczy, Spółdzielczy Klub Osiedlowy, Klub Osiedlowy SMLW Popowice. Rada Programowa ma niebawem przeprowadzić rozmowy z kandydatami na prowadzących klub. O ich rezultacie poinformujemy naszych czytelników.

tom