Wokół klubu

Wokół klubu Działania zmierzające do uruchomienia klubu osiedlowego w SM Popowice, podejmuje Rada Programowa, powołana w…