Parkingi są potrzebne

Parkingi są potrzebne

Jak poprawić możliwości parkowania mieszkańców w zasobach SM Popowice? Tej kwestii poświęcone było spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w spółdzielni.

     Autorem projektu „100 miejsc parkingowych dla ulicy Bobrzej” jest Marcin Makowski, członek Rady Nadzorczej SM Popowice. Pisaliśmy o tym projekcie na naszym portalu w czerwcu ub. roku, w tekście „Więcej miejsc postojowych”. Zaproponowany przez niego wówczas Kompleksowy Program Poprawy Miejsc Parkingowych na osiedlu Popowice, zakłada utworzenie nowych miejsc z wykorzystaniem dostępnej powierzchni.

     Na spotkanie 14 stycznia br. zostali zaproszeni mieszkańcy ulicy Bobrzej 2-26 i 28-44, a także ul. Popowickiej 104-132. Do nich Marcin Makowski zwrócił się z apelem „Niech mieszkańcy też wymyślą, co poprawić”. W przedstawionej prezentacji, pokazywał poszczególne obszary i możliwe działania, mające przynieść tam więcej miejsc parkingowych. Omawiał przy tym na korzyści płynące z tych zmian: poprawa bezpieczeństwa, nowe chodniki, platformy do bram. Nie wszyscy byli zgodni, co do tych zmian. Pojawiły się także głosy, negujące rozwiązanie tej kwestii.

     Cały program zakłada przyrost 164-231 miejsc parkingowych, co wiąże się z kosztami 564 -954 tysięcy złotych. Chcąc poprawić obecną sytuację, trzeba podjąć działania, bo samochodów przybywa i problem coraz bardziej nabrzmiewa. Niektórzy mieszkańcy , sygnalizowali problemy z parkowaniem, zwłaszcza w późniejszych godzinach wieczornych. Istotnym elementem spotkania, były wątpliwości i pytania o finansowanie tego programu, bowiem na spotkaniu nie padła informacja na ten temat. A jest to bardzo istotny element programu. Mieszkańcy muszą wiedzieć, skąd znajdą się pieniądze na poprawę sytuacji parkingowej. Kiedy Marcin Makowski wymienił możliwość wybudowania parkingu piętrowego, ten pomysł wywołał obawy członków, zamieszkałych przy Popowickiej. Uznano go za zbyt radykalny.

     W dyskusji wskazywano na konieczność rozważenia źródła finansowania, jak również kwestie decyzyjne, dotyczące poszczególnych etapów prac. Co do jednego dyskutanci byli zgodni: możliwe jest rozwiązanie problemu, ale trzeba przeanalizować wszystkie argumenty za i przeciw. Wypadnie zgodzić się ze stwierdzeniem Bogdana Słowika, wiceprezesa SM Popowice ds. technicznych: „Trzeba rozważać propozycje, liczyć, rozsądnie do tego podejść”.
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem.

tom