Psy bez smyczy

Psy bez smyczy

Psy biegają bez smyczy lub kagańca, po terenie Polany Popowickiej. Taki problem zgłosił nam jeden z czytelników naszego portalu.

     Teren ten jest miejscem spacerów dla mieszkańców Popowic. Zwłaszcza przy ładnej pogodzie, korzystają oni ze spacerów wśród zieleni. Pojawiają się tam także psy i ich właściciele. Nie w wszyscy trzymają psy na smyczy, są też psy biegające bez kagańca. Warto tym osobom przypomnieć fragment Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Został on przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 29.11.2012 roku. Otóż w rozdziale 5, poświęconym obowiązkom i wymaganiom, ciążącym na osobach, utrzymujących zwierzęta domowe, w § 12, czytamy m.in.:

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) psy należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt. 3[ który brzmi: 3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.- red.]
2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;
3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

     Zwróciliśmy się z tą sprawą do Pawła Kwiotka, strażnika miejskiego na osiedlach Pilczyce – Kozanów – Popowice-Płn. Obiecał on zająć się tą sprawą, ale sugerował też pisemne zgłoszenie tej sprawy Straży Miejskiej. Przypominamy zatem dane kontaktowe:

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
tel. 71 347 16 35
fax. 71 347 16 34
Kontakt drogą elektroniczną: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
godziny pracy: pn-pt: 7:00 – 15:00

     Zgłaszanie takich przypadków Straży Miejskiej, pozwoli na zwrócenie uwagi przez jej patrole na poruszony tu problem i podjęcie interwencji w tej sprawie. Przypomni też właścicielom czworonogów o ich obowiązkach.

tom

 

          fot. Władysław Kluczewski