Jak kradzież wody

Jak kradzież wody

SM Popowice poinformowała swoich członków o wymianie wodomierzy mieszkaniowych, w budynkach Zespołu Nieruchomości nr 1 „POLANA”.

     W nowych wodomierzach zastosowano radiowy system zdalnego odczytu wskazań wodomierzy typu JS SMART+. Co to oznacza? Z informacji jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, wszelka ingerencja przez użytkowników lokali w te nowoczesne urządzenia pomiarowe, zostanie natychmiast zasygnalizowana i wykazana w systemie odczytowym w formie alarmu. Będzie tak w przypadku przyłożenia magnesu i próby fałszowania wskazań wodomierzy, zdjęcia nakładki radiowej oraz przepływu wstecznego.

     W związku z powyższym SM Popowice, zwróciła się do jej członków  o nieingerowanie w wodomierze. Opracowywany jest właśnie nowy regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach spółdzielni. W regulaminie tym, fakt stwierdzenia nielegalnego poboru wody przez użytkownika lokalu, traktowany będzie jak kradzież wody. A to oznacza już poważne konsekwencje.

tom