Jest taka administracja?

Jest taka administracja?

Na terenie SM Popowice znajdują się znaki, informujące o przynależności drogi wewnętrznej do administracji osiedla Popowice 2 lub Popowice-Park. Rzecz w tym, że taka administracja…nie istnieje.

     Tablice, informujące iż droga wewnętrzna jest w zarządzie administracji osiedla Popowice-Park, zwróciły uwagę naszych czytelników. W SM Popowice dowiedzieliśmy się, że ten podział na dwie administracje, Popowice-Polana i Popowice Park, już nie istnieje. Jest on pozostałością po SM Energetyk, kiedy Polana i Park, funkcjonowały jako wydzielone osiedla tej spółdzielni. W 2001 roku, powstała SM Popowice i odtąd jest jedna spółdzielnia i jedna administracja.

     Skoro tak, to dlaczego funkcjonują jeszcze te znaki? Na tę wątpliwość odpowiada, mgr inż. Bogdan Słowik, z-ca prezesa ds. technicznych SM Popowice. Za pozostawieniem tych tablic przemawiają względy oszczędnościowe. Ich wymiana kosztowałaby około pięciu tysięcy złotych. Nie wprowadzają one aż tak bardzo w błąd, bowiem podział na osiedla jest umowny, choć w praktyce jeszcze używany, zarówno w spółdzielni, jak i przez mieszkańców Popowic.

tom