Szlabany i piloty

Szlabany i piloty

Na terenie przy budynkach SM Popowice, zostały postawione szlabany. Umożliwią one członkom spółdzielni parkowanie.

     Dotychczas korzystanie z miejsc parkingowych, położonych na terenie pomiędzy ul. Białowieską, a ul. Rysią, dla mieszkańców budynków przy ul. Białowieskiej 32-42 i 44-54, było utrudnione. Ciężko było znaleźć miejsce do zaparkowania. Dlatego też – zgodnie z postulatami mieszkańców – SM Popowice ustawiła szlabany, które ograniczają wjazd osobom postronnym.

     Chcąc zakupić pilota i identyfikator do korzystanie z miejsc parkingowych, należy złożyć w SM Popowice stosowny wniosek. Oświadcza się w nim, że posiada się tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Identyfikator będzie wówczas wystawiony na konkretny samochód i jego numer rejestracyjny. Ponadto należy zobowiązać się do pokrycia kosztów pilota do szlabanu i druku identyfikatora. We wniosku jest też mowa o zobowiązaniu się do wnoszenia, na rzecz spółdzielni, comiesięcznej opłaty eksploatacyjnej za konserwację i utrzymanie szlabanów. Stawka tej opłaty będzie ustalona przez Radę Nadzorczą SM Popowice. 

     Po opracowaniu przez Radę regulaminu, oraz ustaleniu i przyjęciu uchwałą stawek opłaty eksploatacyjnej, możliwe będzie użytkowanie szlabanów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może to nastąpić pod koniec listopada. 

     Uruchomienie szlabanów (obecnie są jeszcze otwarte) ułatwi przede wszystkim mieszkańcom, parkowanie ich samochodów w pobliżu miejsca zamieszkania. Trudno bowiem było inaczej rozwiązać ten problem.

tom