Działać dla mieszkańców

Działać dla mieszkańców

Organy samorządowe SM Popowice, zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi, mają działać na rzecz członków spółdzielni.

     Dzięki zaproszeniu naszego portalu na posiedzenie Rady Zespołu Nieruchomości nr 2, Popowice-Park, mogliśmy przyjrzeć się, jak ona pracuje. Posiedzenie, które miało miejsce 13 listopada, zaczęło się od stałego punktu tj. przedstawienia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Natomiast z bieżących spraw, członkowie Rady skupili się na wyjaśnianiu skargi na głośne zachowanie lokatorów. Omówiono środki jakie przysługują skarżącym. Była także mowa o działaniach, związanych z Mikołajem 2014. Dotarła bowiem do Rady informacja, o przekazaniu kwoty 500 zł na zabawę mikołajową przez JPMW Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. RZN nr 2 wcześniej wnioskowała o przyznanie tej kwoty. Biorąc pod uwagę niemal wzorowo zorganizowaną podobną zabawę w ubiegłym roku (pisaliśmy o niej w tekście „Mikołaj razy dwa”), można mieć nadzieję, że tegoroczna będzie równie atrakcyjna dla uczestników.

     Członkowie Rady rozpoczęli także przygotowania do planowanego spotkania informacyjnego z mieszkańcami. Jest już gotowa robocza wersja przygotowanej przez Janinę Pasternak prezentacji multimedialnej. Zaprezentuje ona m.in. wnioski, które RZN nr 2, składała do Rady Nadzorczej i Zarządu SM Popowice. Są tam wnioski np. o plac zabaw „Górka”, który został złożony do Rady Nadzorczej w styczniu 2014 roku! Mowa jest w nim m.in. o siłowni zewnętrznej, o linarium dla starszych dzieci.

     W związku z niebyt dokładną realizacją wniosków Parku, co do miejsca i wyposażenia, członkowie RZN nr 2 wprowadzili pewną nowość. Wnioski składają ze zdjęciami. Dzięki temu wiadomo o co chodzi i wniosek jest precyzyjny. Podobnie, z aparatem fotograficznym, przeprowadzają przeglądy osiedla. Dokumentują tym samym to, co jest do zrobienia, wskazując konkretne miejsca. 
W swoich działaniach RZN nr 2 posługuje się coraz bardziej nowoczesnymi narzędziami, ale jedno ich zdaniem jest niezmienne: działać w interesie mieszkańców, wspomagając ich w codziennych problemach. Taki jest według nich sens działalności samorządowej.

tom