Jest taka administracja?

Jest taka administracja? Na terenie SM Popowice znajdują się znaki, informujące o przynależności drogi wewnętrznej do…