O oświetleniu Białowieskiej

O oświetleniu Białowieskiej

     O tej sprawie – podjęcia przez mieszkańca Popowic, Filipa Sozańskiego, inicjatywy oświetlenia ulicy Białowieskiej w stronę portu – pisalismy w tekście „Oświetlenia brak„.

     Zainteresował on swoją treścią takie instytucje, jak: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, SMLW „Popowice”, Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Straż Miejską Wrocławia, Policję, Agencję Celną DTA. Tę inicjatywę także poparli mieszkańcy Popowic.

     Jakie są postępy w sprawie oświetlenia Białowieskiej? Otóż, jak przekazał nam Filip Sozański, ZDiUM pozytywnie zaopiniował pismo Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., sugerując włączenie tej inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Ponieważ losy inwestycji zależą od pokrycia finansowego, Filip Sozański zwrócił się o poparcie do radnych osiedlowych i miejskich. Rozmawiał z Zarządem Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn., a także spotkał się z radnymi Rady Miejskiej, Marią Zawartko i Henrykiem Macałą. Po sesji RM otrzymał informację od Marii Zawartko, że zgłoszona została interpelacja w tej sprawie i trzeba poczekać na decyzję końcową.

     Zatem mieszkańcy Popowic mogą mieć nadzieję, że dzięki inicjatwywie mieszkańca tego osiedla, oświetlenie ulicy Białowieskiej doczeka się realizacji. 

tom