Problem z bezdomnymi

Problem z bezdomnymi

Na klatkach schodowych budynku przy ulicy Białowieskiej, od numeru od 13 do 23, pojawiają się i nocują osoby bezdomne.

     Wyjątkowo negatywnie wpływa to na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Niestety, miały już miejsce kradzieże i próby włamań. Znajdujący się często w stanie nietrzeźwości bezdomni, są agresywni i awanturują się. Klatka schodowa, w okolicach zsypu na pierwszym piętrze i korytarz na strychu, łączący wszystkie klatki, służą im za miejsce alkoholowych libacji. Ponadto osoby bezdomne zanieczyszczają klatkę schodową, stwarzając poważne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

     Powyższe problemy są szczególnie istotne, zważywszy na chodzące po klatce schodowej dzieci oraz znajdujący się tuż obok żłobek i przedszkole. O problemie bezdomnych, wielokrotnie była już informowana Policja, Straż Miejska Wrocławia i SM Popowice.

     Wszystkie te niedogodności utrudniają mieszkańcom korzystanie z klatki schodowej i obniżają też ich poczucie bezpieczeństwa. Wobec powyższego, pomoc mieszkańcom i współdziałanie Policji, Straży Miejskiej Wrocławia oraz SM Popowice, wydają się nieodzowne w rozwiązaniu tego palącego problemu.

tom