Parter nie płaci za windę

Parter nie płaci za windę

     Ponownie wraca sprawa opłat za windę, dotyczących lokatorów zamieszkałych na parterze i I piętrze. Na naszym portalu pisaliśmy o tej kwestii w tekście „Wszyscy płacą za windę„.

     Chodzi m.in. o interpretację Izby Skarbowej z 5 lipca 2012 r. (nr IBPBII/1/415-333/12/BJ), w której na pytanie, czy mieszkańcy lokali na parterze, którzy są zwolnieni z opłat za windę, uzyskali z tego tytułu przychód, od którego powinni zapłacić PIT – Izba odpowiedziała twierdząco. Argumentowała, że skoro wszyscy lokatorzy powinni płacić za utrzymanie wind, to ci, którzy zostali zwolnieni z tego obowiązku, muszą uiścić podatek od uzyskanego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

     W międzyczasie pojawiło się wyjaśnienie, zmieniające nieco sytuacje osób, mieszkających na parterze. Otóż Ministerstwo Finansów wydało komunikat, dotyczący osób zamieszkałych na parterze. Ze względu na wagę tej informacji, przytaczamy komunikat w całości:
popowice„W związku z publikacjami medialnymi, Ministerstwo Finansów informuje, że lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest więc indywidualna i nie powoduje powstania przychodu.
W najbliższym czasie Minister Finansów dokona analizy wskazywanych przez media interpretacji indywidualnych, a w przypadku potwierdzenia ich nieprawidłowości, dokona ich zmian.

     Jest to komunikat Ministerstwa Finansów. Zatem pozostaje zaczekać, aż pojawią się stosowne przepisy, które w sposób formalny wprowadzą te zmiany. W razie ukazania się tych przepisów, poinformujemy Państwa o nich.

tom